Monday, March 30, 2009

Не буди ме

Сакам да сонувам,
од сонот
да не се разбудам.
Затоа, те молам
не буди ме.

No comments: