Tuesday, January 6, 2009

Носталгија

Како мало дете
кое плаче
за својата
мајка која заминува,

или пак заљубениот пар
кој се разделува
на шините кај возот

така и јас
сама без себе
со испиени очи
го гледам
часовникот кој
неуморно го одбројува
секој миг
поминат
во оваа глува одаја
без трошка
од неисцрпната присутност
на лепливиот
допир на нежноста.