Wednesday, March 4, 2009

Не предавај се

Оваа ноќ плачам,
плачам затоа што
не можам да се помирам...

Не можам да те пуштам
- за тоа сведочат
моиве горки солзи.

Не сакам
наскоро
да го допрам
твоето тело студено,
не сакам
наскоро
да ги погледнам
твоите очи затворени,
не сакам
да гледам
како фрлаат земја
врз ковчегот
каде ќе сонуваш ти.

Тивко умирам,
еден дел од мене
заминува со тебе...
врати го во живот,
само ти го можеш тоа

ОДБЕРИ ДА ЖИВЕЕШ...
НЕМОЈ, МАМО
НЕ СЕ ПРЕДАВАЈ....

No comments: