Monday, March 23, 2009

Предавничка

Скршнав од патот
на радоста
уште во раното детство.

Ме проголта животот
заглавувајќи ме
на неговиот
најостар заб
полека растопувајќи
ме со плунката
погребувајќи ме
во порите на јазикот.

Одвратно и поразително,
војник со скршено копје
на бојно поле
надевајќи се на победа.
Сега надежта
со својата лопата
ја фрла студената земја
врз моето поразено тело...

Предавничка
која ми беше единствена
ѕвезда водилка во животот
на патот до тагата.

1 comment:

Force India said...

Hello! I like your blog, is very good. I'm FORCE INDIA, creator of a blog that deals with F1, and I would like to visit him. And if you want, you can also make following or comment on the tracker. The web is www.polepositionforceindia.blogspot.com Your country is very beautiful, I would visit the country. I don't speak English, because I write with translator. Bye! Greetings from Spain!