Monday, March 30, 2009

Јас (никој и ништо)...

Фрли ме
и не жали ме,
јас повторно
ќе се исправам.

Кој е тој
клетник
што ми одзеде се?
КОЈ Е?

Не,
јас не знам за смеа,
заборавив како е
да се стоплам
уживајќи покрај каминот
во мојот
веќе одамна студен дом.

Повторно ќе речам,
фрли ме
и не жали ме,
ќе преживеам и на студот,
ќе талкам сама,
сувата почва
ќе ја претворам во кал,
калта во безлични форми
кои ќе ја носат мојата болка,
мојата тажна приказна...

Погледни ги нив,
ќе ме видиш и мене
- безлична фигура
оставена
на патот...
заборавена.

Заборави ме,
јас сум само
никој и ништо.

No comments: