Sunday, March 22, 2009

Остави ме...

Остави ме да плачам,
оваа ноќ
само за тоа
имам сили.

Остави ме да самувам,
оваа ноќ
тоа е градината
во која одморам.

Остави ме да болувам,
оваа ноќ
само тоа умеам
да го правам.

Остави ме да изгорам,
оваа ноќ
ќе ја ослободам
душава од болка.

No comments: