Saturday, November 29, 2008

Синџир на љубовта

Нека се стопат снегулките
на Вашите дланки,
нека ја почувствуваат топлината
која се шири од љубовта во Вашето срце.

Колку снегулки стопивте досега?
Дали и Вие паднавте на
мазната површина од нечија дланка?

Толку многу дланки Ве чекаат, знам,
еве ја подавам и мојата.

Посветена на Зоран


No comments: