Wednesday, November 26, 2008

Добрина

Што е добрина?
Дали е тоа орудие
со кое се служиме
за да не сакаат
и да се почувствуваме исполнети?

Можеби е само
сладок опиум
од нашиот ум
кој удира со
чеканот по нашето срце
и не парализира
со својот разорен отров.

Каква би била таа добрина
што ја нудам
ако ја немам доволно за себе?

Секојпат кога ќе помислам на добрина
ќе помислам и на себеси,
доволно е само да си дадам љубов
за да имам што да споделам
со другите околу мене.


No comments: