Thursday, November 27, 2008

Животе, ми требаш

Кога птиците заминуваат
јас тивко умирам
и не ми е жал
што душата ја оставам
во рацете на смртта...

Заборавот
нема да ме боли
ко сеќавањата
чии заби
ги изглодаа и коскиве,
што ќе ми е живот
кога ништо не остана од мене?

Дај ми причина
да останам тука,
дај ми љубов
да знам дека
и јас припаѓам тука.

Животe ми требаш,
а јас веќе одамна престанав да живеам.


No comments: