Tuesday, January 6, 2009

Носталгија

Како мало дете
кое плаче
за својата
мајка која заминува,

или пак заљубениот пар
кој се разделува
на шините кај возот

така и јас
сама без себе
со испиени очи
го гледам
часовникот кој
неуморно го одбројува
секој миг
поминат
во оваа глува одаја
без трошка
од неисцрпната присутност
на лепливиот
допир на нежноста.


1 comment:

Marcelo :. said...

Покушала сам превести текст. Ја верујем да је српски, извињавамо се ако не.
Његов текст говори носталгије, чистоће дете плаче, чини се да говорим самоће.
Позивам Марцело, ја сам Бразилац и ја живим у малом граду.
Мој МСН је: хркмарцело@хотмаил.цом
___________________________________

I tried to translate the text. I believe it is Serbian, sorry if not.
His text speaks of nostalgia, the purity of a child crying, seems to speak of loneliness.
I call Marcelo, I am Brazilian and I live in a small town.
My MSN is: hrqmarcelo@hotmail.com
___________________________________

Tentei traduzir o seu texto. Acredito que seja Servio, desculpe se não for.
Seu texto fala de nostalgia, da pureza de uma criança que chora, parece falar de solidão.
Eu chamo Marcelo, sou brasileiro e moro em uma pequena cidade.
Meu MSN é: hrqmarcelo@hotmail.com